Security ISPS Havenbeveiliger

Security ISPS Havenbeveiliger
De cursus Havenbeveiliger is een cursus van 4 dagdelen, die tot doel heeft gediplomeerde beveiligers te kwalificeren voor beveiligingswerk in (zee-)havengebieden en op de terminals en facilities aldaar. De noodzaak voor kwalificatie vloeit voort uit de ISPS-code en de daarmee samenhangende ‘Havenbeveiligingswet’.

Doelgroep
Beveiligers werkzaam bij of op op- en overslagbedrijven in de (zee-) havensector.

Vooropleiding
Diploma Beveiliger 2 of gelijkgestelde beveiligingsdiploma’s.
In verband met de gebezigde terminologie in de cursus is basiskennis van de Engelse taal gewenst.

Duur
De cursus duurt in totaal 4 dagdelen van 3 klokuren.

Aantal cursisten
Maximaal 10 personen per cursus.

Afsluiting
Theoretische toetsing vindt plaats aan het eind van het laatste dagdeel.
Praktische toetsing vindt plaats tijdens de diverse lesonderdelen.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat ‘Havenbeveiliger’.

Erkenning
De cursus voldoet aan de eisen gesteld door IMO en de Nederlandse overheid en is erkend door de minister van Verkeer en Waterstaat.

Kosten
€535 excl. BTW, inclusief lesmateriaal, koffie/thee.

Op verzoek kan deze cursus ook op maat en op locatie uitgevoerd worden. Kosten op offertebasis.
Neem hier contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Klik hier voor het inschrijfformulier