Stop de bloeding


The Happy Wanderer geeft tactische medische opleidingen aan overheidsinstanties en Internationale organisaties. Wij kunnen echter ook de cursus Stop the Bleed aanbieden aan burger hulpverleners. Het betreft een beknopte cursus waarin deelnemers leren ernstige bloedingen te herkennen en te stoppen en om te gaan met onorthodoxe verbandmiddelen zoals een tourniquet en hemostatisch verband.

Achtergrond
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Elke seconde telt in dit soort situaties!

Doel
Burgers hebben een basistraining nodig in het stoppen van ernstige bloedingen, zodat ze onmiddellijke, eerstelijnshulp kunnen verlenen totdat eerste hulpverleners de zorg voor een gewonde kunnen overnemen. Door diverse oorzaken kan er enige tijd zitten tussen het moment van de verwonding en het ter plaatste komen van professionele hulp. Zonder (burgerlijke) interventie, zullen er onder deze omstandigheden onnodige sterfgevallen voorkomen.

Methode
De kennis en methodes komen voort uit de ‘Stop the Bleed’-campagne uit de Verenigde Staten en daarbij de Hartford-consensus en de ‘Bleeding Control Course’1). Hierin wordt het nut en de noodzaak van het zo vroeg mogelijk stoppen van levensbedreigend bloedverlies aanbevolen. Het betreft een breed gedragen initiatief, onder meer door de American College of Surgeons, hulpdiensten en het Ministerie van Defensie van de VS. Hierdoor is ‘Stop de bloeding- red een leven’ de voortzetting van een beproefd concept. Het is de eerste gecertificeerde cursus in Nederland waarbij niet-medici leren hoe je bloedingen stopt als omstander. Want uiteindelijk kan iedereen, met vrij eenvoudige handelingen, een ernstige bloeding stoppen.

Inhoud cursus
De cursus duurt 2,5 uur en is geschikt voor een ieder vanaf 16 jaar. Het is niet noodzakelijk kennis van EHBO te hebben! Iedereen kan dus aan deze cursus meedoen!

Je leert o.a.:

  • Herkennen van een ernstige bloeding
  • Het gebruik van hemostatisch verband
  • Het aanleggen van een tourniquet

Kosten
De kosten voor deze cursus zijn €59 p.p. (incl. btw) inclusief verbruiksmateriaal en certificaat van deelname.

Optioneel
Deze cursus kan ook gegeven worden i.c.m. een cursus reanimatie en gebruik AED (ISO gecertificeerd) of kan een onderdeel zijn van een volledige EHBO cursus (NIKTA Acute Zorg).

Voor meer informatie en inhoud over deze cursus kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.